Rezervele financiare, la limită

Aprobarea bugetului raionului Șoldănești pentru anul 2021, în ambele lecturi, a decurs liniștit, fără dezbateri contradictorii. Și asta pentru că proiectul propus, destul de modest, practic nu oferea alternative. Din cele peste 122 milioane de lei, preconizate la capitolul venituri, puțin peste 119 milioane le constiuie transferurile din Bugetul de Stat,  Altfel spus, doar 3,5 milioane le constituie veniturile proprii.

Cheltuielile au fost  stabilite în mărime de cca 120 milioane lei. Din acestea, peste 80 milioane sunt cheltuieli de personal. Inclusiv 2,5 milioane -s destinate pentru întreținerea aparatului președintelui. Alte circa 90 milioane sunt rezervate pentru învățământ, circa 20 milioane – pentru protecția socială și încă 7 milioane – pentru dezvoltarea drumurilor.

Potrivit lui Iurie PRISĂCARI, șeful Direcției Finanțe,

prioritățile bugetului raional 2021 vor fi acoperirea cheltuielilor de retribuire a muncii, contribuțiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat și primele de asigurare obligatorie de asistență medicală, a celor pentru complexul termoenergetic (energia electrică, gaze, combustibil, apă), alimentație.

Gheorghe MUSTEAȚĂ, președinte comisiei consultative buget și finanțe a Consiliul raional a menționat în cadrul ședinței, că înainte de a fi propus Consiliului, proiectul bugetului a fost subectul unor audieri publice. La acestea au participat reprezentanți ai diferitor categorii de cetățeni. Majoritatea propunerilor au venit din partea reprezentanților lumii de afaceri şi se refereau în mare parte la susținerea businessului mic și mijlociu, dezrădăcinarea economiei tenebre, probleme în soluționarea cărora, în condițiile actuale, APL locale puțin ce pot face.

Victor ȘVEȚ, consilier raional a atras atenţia că deloc puțini oameni muncesc la negru și angajatorii nu achită impozite, iar suma acestora ar fi impunătoare.

În bugetul pentru 2021 nu-i prevăzut niciun leu pentru investiții capitale. Explicația este la suprafață: un teritoriu administrativ care își acoperă cheltuielile din propriile venituri în proporție de circa 3 la sută poate să dispună de surse pentru investiții capitale numai din diverse proiecte investiționale externe. Dar și acestea mai întâi trebuie câștigate.

În Nota explicativă a Aparatului președintelui la proiectul bugetului raionului pentru anul 2021 se menţionează că nu toate cifrele indicate la compartimentul “Cheltuieli” reflectă realitățile. Pentru alimentația elevilor din raion pe întreaga perioadă de 171 de zile,  prevăzute de legislație, instituțiile de educație din teritoriu vor avea nevoie suplimentar de cca 4,5 milioane lei. Alte aproape 4 milioane lei mai sunt necesare  pentru remunerarea personalului. În anul 2021, pentru întreținerea instituţiilor preşcolare, șase primării au nevoie suplimentar de 1,5 milioane lei, inclusiv aproximativ 700 mii lei pentru cheltuieli de personal.

Cu 600 mii lei mai mici, decât cele necesare, sunt şi cheltuielile prognozate pentru întreţinerea instituţiilor de asistenţă socială. Din lipsa mijloacelor financiare, nu au fost incluse în buget cheltuieli în sumă de 400 mii lei pentru 2 case de copii de tip familial.

În anul 2021, în raion sunt preconizate lucrări de reparație și întreținere a drumurilor.  Din Fondul rutier raionul urmează să primească în acest scop peste 11 milioane lei. Din această sumă, aproximativ 7 milioane lei sunt predestinaţi pentru drumurile raionale.

 

Aceste materiale apar în cadrul unui proiect sponsorizat de Fundația “Thomson Reuters” ca parte a Asistenței pentru mass-media independentă din statele Parteneriatului Estic, care este finanțat de Biroul pentru Dezvoltare, Comunitate și Dezvoltare al Regatului Unit.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.