În situații similare, instituțiile statului apreciază diferit starea unor aleși locali: pe unii îi condamnă, pe alții îi favorizează

La mai puțin de jumătate de an de la alegerile locale din toamna anului 2019, Igor Laur s-a pomenit cu mandatul de consilier al Consiliului sătesc Glingeni, raionul Șoldănești, retras. Nu pe motiv că nu și-ar fi onorat obligațiile sau ar fi comis vreo infracțiune gravă. Din contra, mulți dintre consătenii acestuia susțin că tânărul ar fi fost „pedepsit” pentru faptul că prea energic s-ar fi inclus în viața comunității și și-ar fi permis să critice administrația publică locală.

 

Am fost omis pe motiv că am aderat la „opoziție”

La cei 33 de ani ai săi, Igor Laur consideră că țara noastră ar prospera, dacă nu ar exista corupție. Acest flagel, în opinia bărbatului, este o frână și în dezvoltarea localităților rurale, unde cumătrismul și nepotismul înflorește. Asta se referă și la Glingeni. Aici, spune ex-consilierul, primarul a angajat-o în calitate de contabilul șef al primăriei pe nașa sa de cununie. La rândul ei, contabila șefă îl promovează în funcție de șef al apeductului sătesc pe ginerele său. În primărie și-a găsit loc de lucru și o cumnată de a contabilei șefă, om care mai este rudă și cu primarul.

Tocmai folosindu-se de situația că era printre cei 5 din nouă consilieri sătești, care formase așa-numita „opoziție” în consiliu, Igor Laur s-a pronunțat și pentru asigurarea transparenței financiare în cadrul primăriei. Și, la 04 februarie curent, Eugeniu Volontir, secretarul Consiliului sătesc Glingeni, expediază către Autoritatea Naționalăbde Integritate o solicitare prin care roaqă respectuos să se expună pe marginea subiectului de incompatibilitate a funcției de consilier local deținută de Igor Laur și cea deținută de dânsul în cadrul penitenciarului, unde acesta este angajat. La 10 martie 2020, ANI, printr-un răspuns, semnat de președintele instituției Rodica Antoci, le comunică celor de la Glingeni că „prin prisma normelor citate din art.65 alin (1) și alin (2) lit. A) din Legea nr.300/2017 Cu privire la sistemul administrației penitenciare, Autoritatea consideră drept eventuală incompatibilitate admisă de către funcționarul public cu statut special din cadrul penitenciarului în cazul cumulării de către acesta a calității de consilier local.” Din răspunsul ANI mai aflăm că prezentul act „poartă un caracter consultativ”.

În baza acestui document, la primărie, lui Igor Laur i s-a spus să depună mandatul de ales local. Și, după cum ne-a spus Igor Laur, dânsul a întors mandatul în secretariatul primăriei.

 

Victor GROSU, primarul comunei Dobrușa, raionul Șoldănești

 

De 5 ani, riscă să-și piardă mandatul de primar înainte de termen

ANI a constatat că doi primari din raionul Șoldănești au încălcat regimul juridic al conflictelor de interese, reglementat de Legea cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, Legea integrității și Legea privind declararea averii și a intereselor personale. În mare parte, aceștia nu declarase și, respectiv, nu soluționase conflictele de interese. În timp ce aceștia fusese aleși în postură de primar, soțiile lor dețineau funcția de șefe ale grădiniței de copii.

Potrivit lui Victor Grosu, primar al comunei Dobrușa, raionul Șoldănești, soția lui deja activa în funcția de șefă a grădiniței, funcție obținută în baza unui concurs, desfășurat de o comisie specială a Direcției raionale de învățământ. Anume în subordinea acestei direcții la moment se aflau instituțiile preșcolare din teritoriu. Dar tocmai pe motiv că eu, în calitatea mea de primar nu declarasem despre acest fapt, am ajuns în vizorul CNI, CNA și a poliției, mai spune Victor Grosu.

Tot atunci, pe coridoarele instituțiilor de drept a ajuns și Adrian Sveclă, care la moment exercita funcția de primar al satului Olișcani. Motivul tragerei la răspundere era același: și soția lui Adrian Sveclă conducea colectivul grădiniței de copii din sat. Anume în virturea funcției, cei doi primari semnase mai multe dispoziții în care erau vizate șefele de grădinițe. Respectiv, controlorii constatase acte ale încălcării regimului juridic al conflictelor de interese, fapt pentru care ANI a sesizat autoritatea responsabilă în vederea încetării mandatului de primar.

Și dacă Adrian Sveclă la alegerile din anul trecut nu și-a mai înaintat candidatura la funcția de primar al satului Olișcani, apoi Victor Grosu s-a avântat din nou în electorală și azi deja e la al cincilea mandat (unicul în raionul Șoldănești care a înregistrat așa rezultat). Mai mult, Victor Grosu nu a fost de acord cu decizia organelor de drept și a atacat în judecată hotărârea ANI de a-i retrage mandatul. „Din 2016 a început această „luptă” și nu pricep când vom pune punct în această istorie”, spune Victor Grosu, precizând că, actualmente, pentru a evita situațiile de conflict, dispozițiile în care este vizată șefa grădiniței de copii sunt semnate de secretarul consiliului sătesc, fapt care, în opinia lui Victor Grosu, contravine legislației învigoare.

Apropo, recent, serviciul de presă al ANI a difuzat știrea, precum că Autoritatea Națională de Integritate a constatat că un primar sătesc din raionul Soroca a încălcat repetat regimul juridic al conflictelor de interese reglementat de Legea cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, Legea integrității și Legea privind declararea averii și a intereselor persoanle. Acesta va fi decăzut, pe un termen de trei ani de la revocarea mandatului, din dreptul de a mai exercita funcția de primar, precum și orice altă funcție de demnitate publică.

 

Mihail IONCU, administratorul SA Salubritate Șoldănești

Același om, tratare diferită

Deloc puține discuții în Șoldănești a generat istoria în care s-a pomenit de câțiva ani Mihail Ioncu. În timp ce este conducătorul întreprinderii SA Salubritate Șoldănești, dânsul a avut un mandat de consilier rational și președinte al comisiei juridice a Consiliului rational, iar actualmente doar de consilier orășenesc.

Recent, Ion Cuculescu, consilier raional și local Șoldănești, a expediat o scrisoare în adresa Autorității Naționale de Integritate. Dânsul solicita (repetat) ca instituția să se expună referitor la compatibilitatea consilierului în Consiliul orășenesc Șoldănești Mihail Ioncu, care totodată este și administratorul SA Salubritate Șoldănești, la care unul din fondatori este și Consiliul orășenesc Șoldănești. Ion Cuculescu menționa că „la data de 22.09.2014, în cadrul adunării de constituire a SA Salubritate Șoldănești Mihail Ioncu a fost ales în calitate de administrator al întreprinderii, iar prin decizia Consiliului orășenesc din 20.11.2019 el este desemnat ca consilier orășenesc în urma alegerilor locale din 20.10.2019. În perioada 2015-2019 el a deținut și mandatul de consilier raional. Prin urmare, precizează Ion Cuculescu,  consider că în această situație este încălcat art. 7 alin. (1) lit. D) al Legii 768 din 02.02.2000 privind statutul alesului local, care prevede că mandatul alesului local este incompatibil cu calitatea de șef, șef-adjunct (inclusiv interimatul acestor funcții) în structurile subordonate autorităților publice locale (instituții publice, servicii, întreprinderi municipale). Totodată, Mihail Ioncu își exercită funcția de consilier orășenesc, votând deciziile prin care aprobă surse financiare  pentru SA Salubritate Șoldănești, cecontrazice art.21 lit b) al Legii 436 Cu privire la administrația publică, mai punctează Ion Cuculescu.

Cu bună seamă, la 24 octombrie 2019, Inspectoratul de Integritate a întocmit Actul de constatare nr. 104/12 în care sunt examinate materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților, inițiat în privința lui Mihail Ioncu, deținător al mandatului de consilier orășenesc și raional. În răspunsul expediat lui Ion Cuculescu, este menționat că inspectorul de integritate al Inspectoratului de Integritate, Sergiu Popa, a decis încetarea procedurii de control în privința lui Mihail Ioncu. Aceasta s-a produs în septembrie 2019.

Situația lui Mihail Ioncu este abordată și de consilierul orășenesc Pavel Bucur. Și dânsul solicită ANI să se expună cât de legal e să fii consilier orășenesc și, concomitent, administrator al unei întreprinderi, unul din fondatori al cărei este Mihail Ioncu. La 11 februarie 2020, în răspunsul expediat lui Pavel Bucur, deja Rodica Antoci, președintele AutoritățiiNaționale de Integritate nota că în cazul în care SA Salubritate Șoldănești (în care Mihail Ioncu deține funcția de conducător/director) se află în subordinea Consiliului orășenesc Șoldănești, cumularea celor două funcții generează situația de incompatibilitate.

 

Un ex-deputat, în mai multe funcții timp de peste 3 ani

Maria DASTIC, specialist principal, Serviciul cooperare și relații cu publicul al ANI, anunța zilele trecute precum că Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis act de constatare în privința unui fost deputat din Parlamentul Republicii Moldova, care ar fi încălcat regimul juridic al incompatibilităților.

Potrivit materialelor probatorii acumulate la dosar, în perioada 2015-2019, în timpul exercitării mandatului de deputat, subiectul vizat a admis dublă stare de incompatibilitate, deținând alte două funcții – calitatea de Prim-vicepreședinte în cadrul unei federații sportive  și cea de administrator a unui SRL.

În contextul dat, inspectorul de integritate a stabilit că, având la dispoziție termenul legal de 30 de zile pentru soluționarea stărilor de incompatibilitate, fostul deputat ar fi continuat în mod ilegal să-și exercite concomitent mandatul de deputat și cele două funcții.

Pe cauza dată, dacă actul de constatare va rămâne definitiv, ANI va aplica în privința acestuia –  interdicția de a exercita o funcție publică sau de demnitate publică, dar și  funcția electivă de deputat,  pentru un termen de 3 ani.

Inspectorul de integritate a sesizat  Procuratura Generală a Republicii Moldova despre acest caz.

Actul de constatare emis de ANI a fost contestat de subiect în instanța de contecios administrativ, se precizează în comunicatul distribuit de Maria DASTIC, specialist principal, Serviciul cooperare și relații cu publicul al ANI.

Consemnare: Victor Sofroni

Investigația a fost realizată în cadrul proiectului „Media regională împotriva corupției locale”, implementat de IDIS „Viitorul” cu susținerea financiară a Programului de cooperare pentru dezvoltare și de promovare a democrației al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Lituania. Proiectul are scopul de a promova intoleranța publică la corupție și de a sprijini eforturilor anticorupție din Moldova, prin implicarea activă a mass-mediei regionale și a OSC-urilor locale.

One thought on “În situații similare, instituțiile statului apreciază diferit starea unor aleși locali: pe unii îi condamnă, pe alții îi favorizează

 1. Referitor la subiectul: ,,În situații similare, instituțiile statului apreciază diferit starea unor aleși locali: pe unii îi condamnă, pe alții îi favorizează” îmi exprim dreptul civic la replică, dat fiind faptul că numele meu figurează în acestă știre și menționez următoarele:
  1.În calitatea mea de secretar al Consiliului local Glinjeni, acționez în strică comformitate cu Legea R.Moldova.
  2.Toate acțiunile mele, întreprinse pe marginea subiectului de incompatibilitate și nu numai, sunt coordonate și verificate de Cancelaria de Stat care supune controlului toate actele administrative emise, inclusiv incompatibilitatea unei funcții publice.
  3.Nu sunt afiliat, simpatizant, membru politic al vre-unui partid, mișcare sau bloc electoral, nu reprezint nici un alt interes decît interesul cetățenilor satului în care m-am născut și activez.
  Uneori, în politică agresivitatea este luată ca inteligenţă sau adevăr.
  Și un ultim gînd: – îmi plac oamenii care vorbesc trei limbi : în față, direct și sincer…fără a acționa pe la spate…nu am nevoie de ,,piar” prin ziare…Îmi fac munca cinstit, onest și cu demnitate, iar celor care nu sunt de-acord cu acțiunile mele profesionale, îi îndemn să includă pe ordinea de zi la cea mai apropiată ședință, demisia mea , fiindcă nu mă țin de funcție și fotoliu, am principii morale și spirituale mai importante decît luptele politice.
  Toate bune tuturor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.