MOLDOVA+ Condica de reclamații, ”caiet” pentru birocrati

Nici nu o văd şi nici nu o cer. Condica de reclamaţii nu este solicitată de locuitorii raionului Şoldăneşti. Unii oamenii susţin că nu au văzut nici cum arată acest document, dar nici nu au nevoie pentru că ar avea încredere în vânzători. Chiar dacă au avut probleme, cumpărătorii spun că le-au soluţionat pe cale amiabilă, fără a nota pretenţiile în vreun registru. Nici autorităţile din raion nu au înregistrat plângeri de la consumatori.
Conform punctului 5 al Regulamentului cu privire la modul de gestionare a Registrului de reclamaţii, fiecare unitate de comerţ cu autoservire trebuie să ţină condica de reclamaţii la vedere, acolo, unde se achită plata pentru cumpărături. Vânzătorii din unele sate ale raionului Şoldăneşti insistă că ştiu despre acest lucru. Cu toate acestea, cartea de reclamaţii lipseşte în panourile din magazine. Chiar dacă în unele unităţi comerciale atârna pe perete, documentul este ascuns într-o mapă printre alte acte.
Cumpărătorii susţin că nu au solicitat niciodată cartea de reclamaţii. Unii din ei nici nu au ştiut că legea le oferă posibilitatea de a li se face dreptate dacă le sunt încălcate drepturile de consumator. Alţii, deşi ştiu despre existenţa acestui document, nu sunt siguri că acest document ar schimba ceva. Din acest motiv apreciază această condică că un simplu caiet.
Angajaţii Inspectoratului Fiscal de stat susţin că Registrul de reclamaţii nu este doar un „caiet”. Acesta este un document de strictă evidenţă a petiţiilor şi plângerilor. Oamenii pot reclama acolo nemulţumirile ce ţin de calitatea produselor achiziţionare, preţul exagerat al acestora sau calitatea proastă a serviciilor pentru care au plătit bani.
În punctul 15 al Regulamentului cu privire la modul de gestionare a Registrului de reclamaţii se menţionează că vânzătorii şi prestatorii de servicii vinovaţi de încălcarea modului stabilit de ţinere a Registrului de reclamaţii sunt traşi la răspundere administrativă, în condiţiile legii.
Legea prevede şi sancţiuni pentru refuzul vânzătorilor de a prezenta cartea de reclamaţii oricărui cumpărător. Pentru asta, însă, consumatorii trebuie să păstreze bonul de casă sau alt document ce confirmă actul de cumpărare sau serviciul prestat.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.