Silvicultorii își extind activitățile

 

Domeniul de activitate de bază al întreprinderii silvice din Șoldănești sunt paza, protecţia şi regenerarea fondului forestier. Actualmente, pădurile pe care aceasta le are în gestiune se extind pe o suprafață de circa 15 mii de hectare în raioanele Șoldănești, Rezina și Florești. Întreprinderea este la autogestiune. Pornind de la acest fapt, pentru a fi în stare să acopere cheltuielile de producere și întreținere, colectivul de muncă practică diverse activităţi economice. Acestea țin de prelucrarea lemnului şi colectarea plantelor medicinale. De rând cu aceasta, pe parcursul ultimilor ani, a fost executat un volum enorm de lucrări la extinderea fondului forestier. Aici este vorba și de plantarea copacilor pe terenurile degradate ale primăriilor. În urma lucrărilor de regenerări în arborete natural fundamentale, pe parcursul a trei decenii, a fost posibilă restabilirea acestora pe o suprafață de peste 2 mii de hectare. Aproximativ o mie de hectare constituie suprafața de salcâmete. Sunt esențiale și ariile restabilite de arborete de specii secundare nu atât de valoraoase.

Un loc aparte în activitatea întreprinderii îl are colectarea ghindei și creșterea în pepeniera silvică a puietelui de talie mică și mare, numărul cărora în ansamblu se cifrează la jumătate de milion de bucăți. Asta urmare a faptului că anual sunt colectate peste 3 tone de ghindă. În final, pe parcursul 5 ani au fost efectuate regenerări naturale în arboretele natural fundamentale pe o suprafață totală de peste 450 hectare. Rezultatele înregistrate sunt produsul cumulativ al muncii depuse de colectiv pe parcursul a mai multor ani. Iar silvicultorii au muncit foarte mult la extinderea spaţiilor silvice. Din punctul de vedere al ecologiei şi protecţiei mediului ambiant, dânșii au făcut un lucru foarte bun: au sădit suprafeţe imense de păduri şi pe suprafeţele de pământ aflat în gestiunea administraţiei publice locale. Important este ca primăriile şi comunităţile să păstreze aceste bunuri ale naturii. Este vorba întâi de toate de modul de organizare a pazei fondului forestier. De altfel, activitatea respectivă a condus la reducerea la maximum a volumul tăierilor ilicite. Grație eforturilor depuse, în ultimii douzeci de ani colecticul a reușit diminuarea de la 200 până la 15 metri steri a tăieturilor ilicite.

Criza financiară prin care trec practic toate țările și-a lăsat amprentele și peste silvicultorii din Șoldănești. Potrivit administrației întreprinderii, în mare parte a fost afectată nu activitatea de bază ce ţine de crearea spaţiilor silvice noi, îngrijirea şi paza fondului forestier. Lucrul în cauză e o rutină care se desfăşura acum şi-l vor face şi secole în şir. Cel mai mult criza economică a afectat colectarea plantelor medicinale. Fiind afectate considerabil de criza financiară, ţările din Europa, cu care șoldăneștenii conlucrează, au redus volumul cumpărăturilor. Acest fenomen a condus la reducerea preţurilor, dar şi a tranzacţiilor în ansambul. Oricum, întreprinderea acordă atenție sporită acestui domeniu. De altfel, e în căutări și secţia de prelucrare a lemnului. Se bucură de popularitate la populație parchetul și semifabricatele confecționate aici. Reieşind din situaţia creată şi ofertele de pe piaţă, la Șoldănești au lansat producerea unor obiecte solicitate de unii agenţi economici. Rămâne a fi important nu doar factorul ecologic și anume eroziunea solului și schimbul de oxigen pe care îl au spațiile forestiere. Este de valoare și factorul social. În special, este vorba de asigurarea populației cu defoc. Iar întreprinderea livrează către consumatori aproximativ 40 mii metri steri de lemn sezonier. Pe parcursul anilor, chiar și activând în condiții dificile, administrația întreprinderii pentru silvicultură din Șoldănești a implementat mai multe novaţii în sectorul de producere. Ddrept scop a fost îmbunătăţirea condiţiilor de muncă a angajaţilor. Practic, toate cantoanele silvice care gestionează fondul forestier sunt construcţii capitale recent reparate. Au fost amenajate și căile de acces spre accestea. A suferit schimbări şi secţia de prelucrare. Şi aici au fost îmbunătăţite condiţiile de muncă. A fost reparat şi sediul întreprinderii, dar a fost amenajată secţia care se ocupă cu colectarea plantelor medicinale. Aici s-au străduit să fie încăperi care să corespundă standartelor în domeniul dat. Între altele, șoldăneștenii au fost printre primii în ramură care au pornit această activitate. Iar având condiţiile respective, au reuşit să fie apreciaţi şi de firmele de peste hotare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.