MILIOANE pentru SALUBRIZARE. Proiect oportun: CINE și CE împiedică realizarea lui?

__M+Justitia-RO

14

36 de milioane de lei. Atâta e costul proiectului „Managementul deşeurilor solide”, implementat de Guvernul Germaniei în raionul Şoldăneşti. Potrivit autorilor, drept urmare a realizării lui, în regiune se cuvenea să nu mai fie gunoiști neautorizate, iar teritoriul trebuia să fie curat-lună. Inițial, în proiect era stipulat că de servicile de salubrizare vor beneficia locuitorii raioanelor Şoldăneşti, Rezina şi Floreşti. La doi ani de la temenul limită, proiectul nu a fost dus până la capăt. Actualmente, proiectul este extins în doar 8 din cele 23 de primării din raionul Şoldăneşti. Mai mult, au încheiate contracte cu SA „Salubritate” doar oamenii din orașul Șoldănești.

 

Au renovat o clădire care nu le aparţine 

sediu repareat cu un milion lei

În cadrul programului de modernizare a serviciilor publice locale, Agenţia de cooperare internaţională a Germaniei (GIZ) era dispusă să acorde asistenţă oraşului Şoldăneşti şi altor 26 de unităţi teritorial-administrative rurale (primării) din vecinătate, din cadrul raioanelor Şoldăneşti şi Rezina, în crearea unui Sistem Integrat de Management al Deşeurilor Solide (SIMDS) performant şi modern. Scopul final era îmbunătăţirea situaţiei ecologice generale prin reducerea gradului de poluare în bazinul râului Ciorna. Potrivit documentului, componenta finală a SIMDS era crearea centrului intercomunitar de management al deşeurilor solide, care include o unitate de recuperare a materialelor reciclabile, o staţie de producere a compostului şi un depozit de deşeuri modern. Acesta din urmă va reprezenta un depozit de tranziţie pentru deşeurile colectate în zona de deservire, fiind stabilit în concordanţă cu planul regional de management al deşeurilor. După perioada de tranziţie, depozitul în cauză va fi înlocuit de depozitul regional de deşeuri, care urmează să deservească patru raioane: Şoldăneşti, Rezina, Teleneşti şi Orhei.

 

Alt obiectiv, stipulat în proiect, era amenajarea sediului pentru noul agent economic. Responsabilii pentru realizarea proiectului au decis să renoveze clădirea întreprinderii „Regia Apă Şoldăneşti” (conducător Mihai Ioncu), care atunci a fost stabilită şi responsabilă de realizarea proiectului. Un argument în favoarea acestei decizii a fost și faptul că, la etapa respectivă, agentul economic era unicul care era antrenat la salubrizarea localităților. Potrivit lui Mihai Ioncu, pentru reparaţia sediului a fost cheltuit aproape un milion de lei. Managerul susține că de aceşti bani s-au schimbat geamurile, uşile şi s-au tencuit pereţii din interior şi exterior. Este dificil a preciza volumul şi costul lucrărilor deoarece în contabilitatea întreprinderii „Regia Apă Şoldăneşti” nu există documente confirmative. De altfel, nu dispun de informaţii la subiect nici cei de la SA „Salubritate Şoldăneşti” în fruntea căreia a fost numit Mihai Ioncu şi care a fost fondată în martie 2014, având drept sarcină realizarea proiectului finanţat de Agenţia de cooperare internaţională a Germaniei. În actul de predare-primire din 24 aprilie 2015, perfectat de comisia de primire cantitativă şi calitativă a bunurilor şi lucrărilor transmise de „Regia Apă Şoldăneşti” către SA „Salubritate Şoldăneşti”, în punctul 21 „Lucrările de renovare a biroului Regia Apă Şoldăneşti” lipseşte informaţia referitoare la vreun document. Nu este stipulat nici preţul. Unica inscripţie indică doar suma – 950187 lei. Între altele, în actul din 01 aprilie 2010, o comisie în frunte cu Alexandru Tinică, atunci primarul oraşului Şoldăneşti,a constatat că la „efectuarea reparaţiei capitale a clădirii cu oficiul ÎM”Regia Apă Şoldăneşti” au fost folocite materiale în valoare de 96504 lei 19 bani.

DSC00024 DSC00025  DSC00028

Avem a preciza că, potrivit actului din 24 aprilie 2015, în gestiunea SA „Salubritate Şoldăneşti” a trecut toate responsabilităţile pentru managementul deşeurilor solide, tehnică specială şi utilaj tehnologic în valoare de aproximativ 13 milioane lei, nu şi clădirea pentru renovarea căreia ar fi fost cheltuite peste 950 mii lei. Actualmente, cei de la salubritate arendează încăperile şi terenul pentru a-şi desfăşura activitatea şi a-şi păstra utilajul. Plata respectivă se cifrează la 25 mii lei.

 

Oamenii au nevoie salubritate, nu şi de serviciile SA „Salubritate” Şoldăneşti

15

 

La Şoldăneşti, fiecare etapă a proiectului a fost sărbătorită cu mult fast. La evenimente participau finanţatorii şi demnitarii de la Chişinău. Aceştia erau mulţumiţi, cum decurge realizarea proiectului. Şi primarii au fost prezenţi la aceste evenimente. Ei menţionau că sunt bucuroşi de noul serviciu şi sperau că vor scăpa de gunoiştile neautorizate de prin sate. Mai mult, ei calculau deja de câte platforme şi recipiente vor avea nevoie pentru ca toate familiile să aibă acces la serviciile de salubrizare. După câteva luni de la startul proiectului, administraţia raioanelor Rezina şi Floreşti au refuzat proiectul.

Nici locuitorii raionului Şoldăneşti nu au fost încântaţi de ideea că va trebui să plătească pentru evacuarea gunoiul. În primii doi ani de implimentare a proiectului, oamenii de la sate au făcut şi proteste. Asta se întâmpla mai cu seamă în localităţile Alcedar, Cuşmirca, Pohoarna unde urma a fi create gunoişti vremelnice pentru satele din imediata vecinătate.

Cu agresivitate, locuitorii raionului reacţionau la fiecare pas al celor din centrul raional. În unele sate, după ce au fost construite platformele şi instalate reciepientele, peste noapte dispăreau tomberoanele şi containerele. În alte sate, aceste bunuri erau deteriorate. Mihail Ioncu, managerul SA „Salubritate Şoldăneşti”, spune că 20 de tomberoane au fost incendiate, altele 100 au fost furate. Poliţia spune că este dificilă căutarea acestora dat fiind faptul că tomberoanele de facto sunt date în gestiune primăriilor, dar de jure sunt la bilanţul SA „Salubritate Şoldăneşti”. Iar potrivit actului din 30 iulie 2013, Agenţia de Dezvoltare Regională Centru, în calitate de investitor, a predat la Şoldăneşti 2320 de containere. Parte dintre acestea stau depozitate în curtea primăriilor. Din lipsă de bani, în unele localităţi, tomberoanele au fost plasate pe sol curat. Spre exemplu, la Olişcani, din 28 de platforme, doar 11 sunt amenajate. Potrivit lui Adrian Sfeclă, primarul satului, s-a recurs la improvizarea unor platforme pentru a asigura accesul cetăţenilor la locul de depozitarea a deşeurilor.

tomberoanele, in asteptare 1

Taxa de 8 lei per persoană li se pare mare pentru oamenii din raionul Şoldăneşti

O altă problemă care îi deranjează pe oameni este şi taxa lunară pentru serviciile de salubrizare. Pentru mulţi, suma stabilită de 8 lei pentru fiecare membru al familiei este inacceptabilă. Asta mai cu seamă pentru familiile numeroase, unde sunt de la 5 până la 10 persoană. Mihail Ioncu menţionează că doar cei de la sate refuză să achite taxa. Totodată, dânsul precizează că din cele 23 de primării, doar în satele Şestaci, Olişcani, Samaşcani, Salcia, Cobâlea, Glingeni, Parcani şi Şipca consiliile locale au stabilit taxă pentru salubritate.

Pe lângă faptul că mai mulţi cetăţeni refuză să achite taxa stabilită, nu sunt încântaţi de perceperea ei nici chiar funcţionarii din primării. Actualmente, colectarea taxei pentru salubrizare a fost pusă pe seama perceptorilor fiscali. Dar tocmai aceştia şi-au exprimat dezacordul, or chestiunea în cauză necesită mult efort şi timp, fapt care le face dificilă exercitarea obligaţiunilor conform fişei de post.

Referindu-se la achitările taxei pentru salubritate, şeful SA „Salubritate Şoldăneşti” precizează că doar locuitorii satului Şestaci îşi onorează obligaţiunile de beneficiar ai serviciilor de salubrizare. În opinia lui Mihai Ioncu, la capitolul dat şi în centrul raional lucrurile stau bine. Potrivit lui, aici, 90 la sută din populaţie a contractat serviciile prestate de SA „Salubritate Şoldăneşti”. Mihai Ioncu susţine că doar 5% din populaţie nu achită serviciile. Dacă unii dintre aceştia motivează refuzul prin lipsa surselor financiare, alţii insistă că nu ar produce deşeuri şi de asta nu vor să plătească.

 

Cu investiții de milioane și datorii enorme

La Şoldăneşti ni s-a spus că termenul limită de implementare a proiectului a fost amânat de câteva ori. Decizia era explicată prin faptul că responsabilii din Şoldăneşti nu reuşeau la timp să îndeplinească obiectivele din agenda proiectului. Un impediment a fost şi convingerea cetăţenilor de necesitatea existenţei acestui serviciu modern. În opinia lui Mihai Ioncu, pe motiv că oamenii nu au s-au dat convinşi, cel puţin 65% din populaţia raionului nu beneficiază de salubrizare pentru că nu vor. Acest lucru a dat peste cap planurile administraţiei SA „Salubritate Şoldăneşti”. Mihai Ioncu se arată convins că cetăţenii nu au înregistrat câştigurile mult râvnite. Drept urmare, întreprinderea respectivă nu-şi poate acoperi nici cheltuielile acumulate şi deja a acumulat datorii. La moment, administraţia SA „Salubritate Şoldăneşti” are 40 mii de lei datorii la stat şi 30 mii de lei datorii pentru salariu. În plus, restanţa pentru lubrifianţi ar fi depăşit 100 mii lei.

SA „Salubritate Şoldăneşti” urma să presteze servicii de colectare, depozitare, evacuare şi compostare a deşeurilor solide. Din păcate, actualmente, întreprinderea nu se ocupă şi de compostarea deşeurilor solide. Poligonul din preajma satului Parcani încă nu a fost construit. De fapt, administraţia încearcă să composteze deşeurile provenite din lemn.

În acest scop, întreprinderea a arendat o suprafaţă de teren şi au creat o linie de compostare. Pentru asta au cumpărat tehnica necesară şi speră că până la toamnă vor produce îngrăşăminte naturală pentru sol. Din asta ar urma să şi câştige bine.

 

De două ori pe lună merg prin sate. Deseori, containerele sunt goale

Mihai Ioncu ne-a spus că în conformitate cu graficul de evacuare a deşeurilor, tehnica specială merge de două ori pe lună în fiecare localitate care a contractat serviciile de salubrizare şi evacuează recipientele. La fiecare platformă sunt tomberoane pentru câteva tipuri de deşeuri. Adesea, când vin, angajaţii de la SA „Salubritate Şoldăneşti” suprind oamenii care aruncă la întâmplare gunoiul şi nu îl sortează conform destinaţiei. Alteori tomberoanele sunt goale.

Mai devreme am menționat că proiectul în cauză se estimează la 36 milioane de lei. Potrivit actului de predare-primire din 24 aprilie 2015, perfectat de comisia de primire cantitativă şi calitativă a bunurilor şi lucrărilor transmise de „Regia Apă Şoldăneşti” către SA „Salubritate Şoldăneşti”, cea din urmă a primit bunuri în valoare de 13 milioane lei, plus un milion de lei ar fi costul reparației sediului unde este găzduită administrația societății pe acțiuni. Potrivit proceselor verbale, majoritatea primăriilor, dar și Consiliul raional au decis participarea la fondarea SA „Salubritate Şoldăneşti” încă în martie 2014. la peste doi ani de la eveniment, fondatorii nu au intrat în posesia acțiunilor cu costul averii pe care o dețin în calitate de cota-parte în societate. Mihai Ioncu explică situația prin faptul că unii din primari încă nu și-au expus poziția privind participarea sau refuzul la participarea la acest proiect.

13DSC00029

Natalia ROTARI, Victor SOFRONII

Material realizat în cadrul proiectului „Consolidarea independenţei în mediile de comunicare din Moldova”,

implementat de Centrul pentru Jurnalism Independent în colaborare cu Internews.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.