Alexandru Tinică mai pierde un duel cu Impuls Tv

Judecătoria Orhei, cu sediul în orașul Șoldănești, a respins ca fiind neîntemeiată cererea de chemare în judecată a lui Tinica Alexandru către Impuls TV, srl DALAN și Victor Sofronii. Solicitantul se plângea în instanță că i-ar fi fost îngrădit accesul la informație prin nesoluționarea cererilor de acces la informaţie de către Impuls TV, srl Dalan şi Victor Sofronii, director Impuls TV.

Făcând trimiterea la LEGEA Nr. 982 din  11.05.2000  Privind accesul la informaţie, Articolul 5., în care este stipulat că furnizori de informaţii, adică posesori ai informaţiilor oficiale, obligaţi să le furnizeze solicitanţilor în condiţiile prezentei legi, sunt autorităţile publice centrale şi locale – autorităţile administraţiei de stat, prevăzute în Constituţia Republicii Moldova şi anume: Parlamentul, Preşedintele Republicii Moldova, Guvernul, administraţia publică, autoritatea judecătorească; instituţiile publice centrale şi locale – organizaţiile fondate de către stat în persoana autorităţilor publice şi finanţate de la bugetul de stat, care au ca scop efectuarea atribuţiilor de administrare, social-culturale şi altor atribuţii cu caracter necomercial; persoanele fizice şi juridice care, în baza legii sau a contractului cu autoritatea publică ori instituţia publică, sînt abilitate cu gestionarea unor servicii publice şi culeg, selectează, posedă, păstrează, dispun de informaţii oficiale.

Astfel, studioul Impuls TV nu cade sub incidența punctului 2, alineatele a), b) și c) ale art. 5 al LEGEI Nr. 982 din  11.05.2000  Privind accesul la informaţie.

Avem a aminti că în decizia din 30 mai 2017, Colegiul civil și de contencios administrativ al Curții de Apel Chișinău, examinând în ordine de recurs pricina civilă la cererea de chemare în judecată înaintată de Tinică Alexandru către Impuls TV, srl DALAN și Victor Sofronii cu privire la anularea răspunsurilor, obligarea de a soluționa cererea de acces la informație, sancționarea directorului pentru încălcarea legislației privind accesul la informație și repararea prejudiciului moral, Colegiul civil a menționat că alegațiile recurentului nu au niciun suport factologic sau legal, fiind persoane juridice private cu scop lucrativ. Drept urmare, Colegiul civil a decis respingerea recursului declarat de Alexandru Tinică în pricina civilă la cererea de chemare în judecată înaintată de Tinică Alexandru către Impuls TV, srl DALAN și Victor Sofronii cu privire la anularea răspunsurilor, obligarea de a soluționa cererea de acces la informație, sancționarea directorului pentru încălcarea legislației privind accesul la informație și repararea prejudiciului moral.

Actualmente, pe rol în instanța din Șoldănești mai este o cerere înaintată de Alexandru Tinică privind ”răspândirea de către Impuls TV, srl Dalan şi Victor Sofronii, director Impuls TV și săptămânalul Cuvântul a informațiilor false, defăimătoare și calomnioase la adresa lui Alexandru Tinică”. Este a treia cerere, înaintată de a A.Tinică vs Impuls Tv și Victor Sofronii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *