Restanțieri la executarea bugetului

În nouă luni ale anului 2016, Consiliul Raional Şoldăneşti a valorificat doar 54 mln lei sau două treimi din totalul veniturilor, prevăzute la început de an pentru 2016. În aceeaşi perioadă, cheltuielile s-au cifrat la numai 56% din banii stipulați la acest capitol. Altfel spus, nu au fost utilizați aproximativ 60 milioane de lei. Despre aceasta s-a vorbit în cadrul recentei ședințe a Consiliului raional, în cadrul căreia a fost dezbătută executarea bugetului pentru anul 2016.

Potrivit lui Iurie Prisăcari, șeful direcției finanțe a Consiliul Raional Șoldănești, datele pe care le-a prezentat la ședință sunt indicii înregistrați în 9 luni ale anului. Iurie Prisăcari a precizat că cifrele nu corespund cu cele din prevederile de la început de an, pentru că în raport nu ar fi fost incluse și datele din ultimele trei luni ale anului de referință.

Referindu-se la cheltuieli, Iurie Prăsăcari a menționat că în cea mai mare parte, n-au fost utilizate alocațiile pentru învățământ. Acest domeniu nu ar fi consumat aproape 35 milioane de lei. Raportorul a precizat că banii erau destinați pentru reparații și aprovizionarea cu combustibil pentru perioada rece.

Pe perioada raportată, planul anual precizat la impozite şi plăţi proprii este de 20 milioane de lei. De facto, au fost acumulate doar 15 milioane sau 72 la sută. În structura veniturilor proprii, a treia parte a cnstituit-o impozitul pe venit din salariu, adică în jur de 7 milioane de lei. Impozitul funciar a însumat 4 milioane de lei, ceea ce reprezintă 19%, iar taxa rutieră – doar 3 milioane sau 15,7%.

În total, aceste cinci impozite constituie 95 la sută din volumul total al veniturilor proprii. Conform datelor executării, nici unul din compartimente n-a fost îndeplinit.

Șeful direcției finanțe s-a arătat îngrijorat că din cele 23 de primării din raion nici una n-a îndeplinit planul anual la acumularea veniturilor proprii. Totuși, cele mai bune rezultate le-ar fi înregistrat primăriile Pohoarna cu acumularea a 90%  din cele schițate, Rogojeni cu 89%, Mihuleni cu 86% și Șestaci cu 80%. De partea cealaltă, cu cele mai slabe rezultate se află primăriile Găuzeni cu 34%, Vadul-Rașcov cu 40%, Șipca cu 57% și Dobrușa cu 60%. În opinia lui Iurie Prisăcari, din capitolele de bază ale bugetului raional cele mai mari restanțe la executatea bugetului le-a înregistrat direcția protecție socială, adică 60 la sută din prevederile anuale precizate.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.