Contracararea terorismului, sarcină primordială pentru întreaga societate

Acesta a fost genericul întrevederei reprezentanților Serviciului de informații și securitate cu exponenții administrației publice locale din raionul Șoldănești. Administrația raionului, primarii, conducătorii serviciilor și instituțiilor publice din teritoriu au fost familiarizați cu situația privind securitatea națională din republică în ansamblu, dar și în particular în regiune.

Pentru a ilustra prin exemple concrete starea de lucruri la capitolul vizat, organizatorii evenimentului au prezentat un documentar. Prin intermediul secvenților, cei prezenți au luat cunoștință cu anumite fenomente care iau amploare.

În cadrul ședinței, angajații SIS și-au focusat atenția asupra factorilor de risc pentru securitatea națională. Au fost exemplificate cazurile de criză teroristă. În contextul dat, s-a vorbit despre necesitatea implicării active în acțiunile de preîntâmpinare și combatere a flagelului a activiștilor din teritoriu, a tuturor cetățenilor. Pentru eficientizarea acțiunilor respective, specialiștii au convenit asupra protecției antiteroriste. Un rol deosebit revine consiliilor teritoriale antiteroriste, crearea cărora în regiuni este oportună. Or, experiența mai multor țări demonstrează cu lux de amănunte că cea mai eficientă asigurare a securității comunităților o poate asigura implicarea fiecărui cetățean în parte, aceștia fiind secundați de angajații instituțiilor abilitate cu aceste obligațiuni. Cu atât mai mult că, LEGEA Nr. 120 din  21 septembrie 2017 Cu privire la prevenirea şi combaterea terorismului reglamentează rolul și sarcina instituțiilor de stat, inclusiv autorităţile publice centrale şi locale, de asociaţiile şi organizaţiile obşteşti, de persoanele cu funcţii de răspundere privind prevenirea şi combatere a terorismului. Și la Șoldănești s-a convenit să fie cu toții vigilenți pentru a asigura un trai decent și în liniște.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.